Beijingzhouyou
电话:010-57182989
传真:010-51095234
邮件:travel.pek@kaiyuan.de
地址:Chaoyang District, Beijing,China

经典路线总表-

日期范围: -
经典路线 前4个月 05月 06月 07月 08月 后4个月

遍游西欧

慕尼黑-法兰克福-科隆-阿姆斯特丹-布鲁塞尔-巴黎-卢森堡-科隆-法兰克福-慕尼黑
上下客城市: München   Frankfurt   Köln   Amsterdam  
已有17555人出游2278人评价
好评率:96%客户评价
05月02-05月06
已报名:
报价:269€ 结团
05月05-05月09
已报名:
报价:299€ 结团
05月08-05月12
已报名:
报价:299€ 结团
05月11-05月15
已报名:
报价:299€ 结团
05月13-05月17
已报名:
报价:309€ 结团
05月22-05月26
已报名:
报价:299€ 结团
05月24-05月28
已报名:
报价:299€
05月27-05月31
已报名:
报价:299€
05月30-06月03
已报名:
报价:299€
06月02-06月06
已报名:
报价:299€
06月04-06月08
已报名:
报价:299€
06月07-06月11
已报名:
报价:299€
06月10-06月14
已报名:
报价:299€
06月13-06月17
已报名:
报价:299€
06月15-06月19
已报名:
报价:299€
06月18-06月22
已报名:
报价:299€
06月21-06月25
已报名:
报价:299€
06月24-06月28
已报名:
报价:299€
06月26-06月30
已报名:
报价:299€
06月29-07月03
已报名:
报价:299€
07月02-07月06
已报名:
报价:299€
07月05-07月09
已报名:
报价:299€
07月07-07月11
已报名:
报价:299€
07月08-07月12
已报名:
报价:299€ 结团
07月10-07月14
已报名:
报价:299€
07月13-07月17
已报名:
报价:299€
07月16-07月20
已报名:
报价:299€
07月18-07月22
已报名:
报价:299€
07月19-07月23
已报名:
报价:299€ 结团
07月21-07月25
已报名:
报价:299€
07月24-07月28
已报名:
报价:299€
07月27-07月31
已报名:
报价:299€
07月29-08月02
已报名:
报价:299€
07月30-08月03
已报名:
报价:299€ 结团
08月01-08月05
已报名:
报价:299€
08月04-08月08
已报名:
报价:299€
08月07-08月11
已报名:
报价:299€
08月09-08月13
已报名:
报价:299€
08月10-08月14
已报名:
报价:299€ 结团
08月12-08月16
已报名:
报价:299€
08月15-08月19
已报名:
报价:299€
08月18-08月22
已报名:
报价:299€
08月20-08月24
已报名:
报价:299€
08月21-08月25
已报名:
报价:299€ 结团
08月23-08月27
已报名:
报价:299€
08月26-08月30
已报名:
报价:299€
08月29-09月02
已报名:
报价:299€
08月31-09月04
已报名:
报价:299€

感受意大利

法兰克福-因戈斯塔特-慕尼黑-因斯布鲁克-威尼斯-佛罗伦萨-罗马-佛罗伦萨-比萨-维罗纳-因斯布鲁克-新天鹅堡-慕尼黑-法兰克福
上下客城市: Frankfurt   München   Köln   Ingolstadt Village  
已有15644人出游2368人评价
好评率:94%客户评价
05月02-05月07
已报名:
报价:399€ 结团
05月05-05月10
已报名:
报价:399€ 结团
05月07-05月12
已报名:
报价:399€
05月10-05月15
已报名:
报价:399€ 结团
05月13-05月18
已报名:
报价:399€ 结团
05月16-05月21
已报名:
报价:369€ 结团
05月18-05月23
已报名:
报价:399€ 结团
05月21-05月26
已报名:
报价:369€
05月27-06月01
已报名:
报价:399€
05月29-06月03
已报名:
报价:399€
06月04-06月09
已报名:
报价:399€
06月07-06月12
已报名:
报价:399€
06月09-06月14
已报名:
报价:399€
06月12-06月17
已报名:
报价:399€
06月15-06月20
已报名:
报价:399€
06月18-06月23
已报名:
报价:399€
06月20-06月25
已报名:
报价:369€
06月23-06月28
已报名:
报价:399€
06月26-07月01
已报名:
报价:399€
06月29-07月04
已报名:
报价:399€
07月01-07月06
已报名:
报价:399€ 结团
07月04-07月09
已报名:
报价:399€
07月07-07月12
已报名:
报价:399€
07月10-07月15
已报名:
报价:399€
07月12-07月17
已报名:
报价:399€
07月13-07月18
已报名:
报价:399€ 结团
07月15-07月20
已报名:
报价:399€
07月18-07月23
已报名:
报价:399€
07月21-07月26
已报名:
报价:399€
07月23-07月28
已报名:
报价:399€
07月24-07月29
已报名:
报价:399€ 结团
07月26-07月31
已报名:
报价:399€
07月29-08月03
已报名:
报价:399€
08月01-08月06
已报名:
报价:399€
08月03-08月08
已报名:
报价:399€
08月04-08月09
已报名:
报价:399€ 结团
08月06-08月11
已报名:
报价:399€
08月09-08月14
已报名:
报价:399€
08月12-08月17
已报名:
报价:399€
08月14-08月19
已报名:
报价:399€
08月15-08月20
已报名:
报价:399€ 结团
08月17-08月22
已报名:
报价:399€
08月20-08月25
已报名:
报价:399€
08月23-08月28
已报名:
报价:399€
08月25-08月30
已报名:
报价:399€
08月26-08月31
已报名:
报价:399€ 结团
08月28-09月02
已报名:
报价:399€
08月31-09月05
已报名:
报价:399€

东欧波西米亚风情游

法兰克福-梅青根-慕尼黑-基姆湖-萨尔茨堡-维也纳-布达佩斯-布拉迪斯拉发-布拉格-纽伦堡-法兰克福
上下客城市: Nürnberg   Frankfurt   Metzingen   München   Salzburg-n  
已有10103人出游1515人评价
好评率:97%客户评价
05月05-05月09
已报名:
报价:299€ 结团
05月09-05月13
已报名:
报价:299€ 结团
05月14-05月18
已报名:
报价:299€ 结团
05月18-05月22
已报名:
报价:299€ 结团
05月23-05月27
已报名:
报价:299€
05月27-05月31
已报名:
报价:269€
06月01-06月05
已报名:
报价:269€ 结团
06月05-06月09
已报名:
报价:299€
06月10-06月14
已报名:
报价:299€
06月14-06月18
已报名:
报价:299€
06月19-06月23
已报名:
报价:299€
06月23-06月27
已报名:
报价:299€
06月28-07月02
已报名:
报价:299€
07月02-07月06
已报名:
报价:299€
07月07-07月11
已报名:
报价:299€
07月11-07月15
已报名:
报价:299€
07月14-07月18
已报名:
报价:299€ 结团
07月16-07月20
已报名:
报价:299€
07月20-07月24
已报名:
报价:299€
07月23-07月27
已报名:
报价:299€
07月25-07月29
已报名:
报价:299€
07月29-08月02
已报名:
报价:299€
08月01-08月05
已报名:
报价:299€
08月03-08月07
已报名:
报价:299€
08月07-08月11
已报名:
报价:299€
08月10-08月14
已报名:
报价:299€
08月12-08月16
已报名:
报价:299€
08月16-08月20
已报名:
报价:299€
08月21-08月25
已报名:
报价:299€
08月25-08月29
已报名:
报价:299€ 结团
08月30-09月03
已报名:
报价:299€

北欧之珠(北欧旅游)

汉堡-哥本哈根-赫尔辛堡-斯德哥尔摩-赫尔辛基-斯德哥尔摩-卡尔斯塔德-奥斯陆-哥德堡-赫尔辛堡-赫尔辛格-汉堡
上下客城市: Hamburg   Copenhagen   Helsingborg   Helsingør  
已有6938人出游1016人评价
好评率:97%客户评价
05月05-05月10
已报名:
报价:449€
05月11-05月16
已报名:
报价:459€ 结团
05月17-05月22
已报名:
报价:449€ 结团
05月23-05月28
已报名:
报价:449€
05月29-06月03
已报名:
报价:449€
06月04-06月09
已报名:
报价:449€
06月10-06月15
已报名:
报价:449€
06月16-06月21
已报名:
报价:449€
06月22-06月27
已报名:
报价:449€
06月28-07月03
已报名:
报价:449€
07月04-07月09
已报名:
报价:449€
07月10-07月15
已报名:
报价:449€
07月13-07月18
已报名:
报价:449€ 结团
07月16-07月21
已报名:
报价:449€
07月19-07月24
已报名:
报价:449€
07月22-07月27
已报名:
报价:449€
07月25-07月30
已报名:
报价:449€
07月28-08月02
已报名:
报价:449€
07月31-08月05
已报名:
报价:449€
08月03-08月08
已报名:
报价:449€
08月06-08月11
已报名:
报价:449€
08月09-08月14
已报名:
报价:449€
08月12-08月17
已报名:
报价:449€ 结团
08月15-08月20
已报名:
报价:449€
08月18-08月23
已报名:
报价:449€
08月21-08月26
已报名:
报价:449€
08月27-09月01
已报名:
报价:449€

冰岛全览10日深度游

雷克雅未克-黄金圈-火山口湖-斯奈山半岛-格伦达菲厄泽-阿克雷里-上帝瀑布-米湖区-胡萨湾-毛瑙半岛-埃伊尔斯塔济-The East Fjords-赫本-冰河湖-瓦特纳冰川-维克小镇-黑沙滩-斯科加瀑布-塞利亚兰瀑布-蓝湖-雷克雅未克
上下客城市: Reykjavik  
已有132人出游25人评价
好评率:98%客户评价
06月21-06月30
已报名:
报价:1788€
07月10-07月19
已报名:
报价:1788€ 结团
07月19-07月28
已报名:
报价:1788€
08月10-08月19
已报名:
报价:1788€
08月19-08月28
已报名:
报价:1788€

欧洲风情游A线

慕尼黑-法兰克福-科隆-阿姆斯特丹-布鲁塞尔-巴黎-卢森堡-科隆-法兰克福-慕尼黑-因斯布鲁克-维罗纳-威尼斯-佛罗伦萨-罗马-佛罗伦萨-比萨-因斯布鲁克-新天鹅堡-慕尼黑-法兰克福
上下客城市: München   Frankfurt   Köln   Amsterdam  
已有3551人出游467人评价
好评率:95%客户评价
05月02-05月12
已报名:
报价:699€ 结团
05月05-05月15
已报名:
报价:699€ 结团
05月08-05月18
已报名:
报价:709€ 结团
05月11-05月21
已报名:
报价:699€ 结团
05月13-05月23
已报名:
报价:719€ 结团
05月16-05月26
已报名:
报价:699€ 结团
05月19-05月29
已报名:
报价:699€ 结团
05月22-06月01
已报名:
报价:699€ 结团
05月24-06月03
已报名:
报价:699€
05月27-06月06
已报名:
报价:699€ 结团
05月30-06月09
已报名:
报价:699€
06月02-06月12
已报名:
报价:699€
06月04-06月14
已报名:
报价:699€
06月07-06月17
已报名:
报价:699€
06月10-06月20
已报名:
报价:699€
06月13-06月23
已报名:
报价:699€
06月15-06月25
已报名:
报价:699€
06月18-06月28
已报名:
报价:699€
06月21-07月01
已报名:
报价:699€
06月24-07月04
已报名:
报价:699€
06月26-07月06
已报名:
报价:699€ 结团
06月29-07月09
已报名:
报价:699€
07月02-07月12
已报名:
报价:699€
07月05-07月15
已报名:
报价:699€
07月07-07月17
已报名:
报价:699€
07月08-07月18
已报名:
报价:699€ 结团
07月10-07月20
已报名:
报价:699€
07月13-07月23
已报名:
报价:699€
07月16-07月26
已报名:
报价:699€
07月18-07月28
已报名:
报价:699€
07月19-07月29
已报名:
报价:699€ 结团
07月21-07月31
已报名:
报价:699€
07月24-08月03
已报名:
报价:699€
07月27-08月06
已报名:
报价:699€
07月29-08月08
已报名:
报价:699€
07月30-08月09
已报名:
报价:699€ 结团
08月01-08月11
已报名:
报价:699€
08月04-08月14
已报名:
报价:699€
08月07-08月17
已报名:
报价:699€
08月09-08月19
已报名:
报价:699€
08月10-08月20
已报名:
报价:699€ 结团
08月12-08月22
已报名:
报价:699€
08月15-08月25
已报名:
报价:699€
08月18-08月28
已报名:
报价:699€
08月20-08月30
已报名:
报价:699€
08月21-08月31
已报名:
报价:699€ 结团
08月23-09月02
已报名:
报价:699€
08月26-09月05
已报名:
报价:699€
08月29-09月08
已报名:
报价:699€
08月31-09月10
已报名:
报价:699€

欧洲风情游B线

科隆-法兰克福-因戈斯塔特-慕尼黑-因斯布鲁克-威尼斯-罗马-比萨-佛罗伦萨-维罗纳-因斯布鲁克-新天鹅堡-慕尼黑-法兰克福-科隆-阿姆斯特丹-布鲁塞尔-巴黎-卢森堡-科隆-法兰克福-慕尼黑
上下客城市: Köln   Frankfurt   München   Ingolstadt Village  
已有2458人出游308人评价
好评率:94%客户评价
05月02-05月12
已报名:
报价:709€ 结团
05月05-05月15
已报名:
报价:699€ 结团
05月07-05月17
已报名:
报价:719€ 结团
05月10-05月20
已报名:
报价:699€ 结团
05月13-05月23
已报名:
报价:699€ 结团
05月16-05月26
已报名:
报价:699€ 结团
05月18-05月28
已报名:
报价:699€ 结团
05月21-05月31
已报名:
报价:699€ 结团
05月24-06月03
已报名:
报价:699€ 结团
05月27-06月06
已报名:
报价:699€
05月29-06月08
已报名:
报价:699€
06月01-06月11
已报名:
报价:699€ 结团
06月04-06月14
已报名:
报价:699€
06月07-06月17
已报名:
报价:699€
06月09-06月19
已报名:
报价:699€
06月12-06月22
已报名:
报价:699€
06月15-06月25
已报名:
报价:699€
06月18-06月28
已报名:
报价:699€
06月20-06月30
已报名:
报价:699€
06月23-07月03
已报名:
报价:699€
06月26-07月06
已报名:
报价:699€
06月29-07月09
已报名:
报价:699€
07月01-07月11
已报名:
报价:699€ 结团
07月04-07月14
已报名:
报价:699€
07月07-07月17
已报名:
报价:699€
07月10-07月20
已报名:
报价:699€
07月12-07月22
已报名:
报价:699€
07月13-07月23
已报名:
报价:699€ 结团
07月15-07月25
已报名:
报价:699€
07月18-07月28
已报名:
报价:699€
07月21-07月31
已报名:
报价:699€
07月23-08月02
已报名:
报价:699€
07月24-08月03
已报名:
报价:699€ 结团
07月26-08月05
已报名:
报价:699€
07月29-08月08
已报名:
报价:699€
08月01-08月11
已报名:
报价:699€
08月03-08月13
已报名:
报价:699€
08月04-08月14
已报名:
报价:699€ 结团
08月06-08月16
已报名:
报价:699€
08月09-08月19
已报名:
报价:699€
08月12-08月22
已报名:
报价:699€
08月14-08月24
已报名:
报价:699€
08月15-08月25
已报名:
报价:699€ 结团
08月17-08月27
已报名:
报价:699€
08月20-08月30
已报名:
报价:699€
08月23-09月02
已报名:
报价:699€
08月25-09月04
已报名:
报价:699€
08月28-09月07
已报名:
报价:699€
08月31-09月10
已报名:
报价:699€

欧洲风情游C线

法兰克福-梅青根-慕尼黑-基姆湖-萨尔茨堡-维也纳-布达佩斯-布拉迪斯拉法-布拉格-纽伦堡-法兰克福-斯图加特-苏黎世-弗里堡-伯尔尼-洛桑-蒙特勒-弗里堡-因特拉肯-卢塞恩-沙夫豪森-斯图加特-法兰克福
上下客城市: Frankfurt   Stuttgart   Metzingen   München-n   Salzburg-n  
已有877人出游107人评价
好评率:98%客户评价
05月05-05月13
已报名:
报价:648€ 结团
05月09-05月17
已报名:
报价:648€ 结团
05月14-05月22
已报名:
报价:638€ 结团
05月18-05月26
已报名:
报价:638€ 结团
05月23-05月31
已报名:
报价:638€ 结团
05月27-06月04
已报名:
报价:638€
06月01-06月09
已报名:
报价:638€ 结团
06月05-06月13
已报名:
报价:638€
06月10-06月18
已报名:
报价:638€
06月14-06月22
已报名:
报价:638€
06月19-06月27
已报名:
报价:638€
06月23-07月01
已报名:
报价:638€
06月28-07月06
已报名:
报价:638€
07月02-07月10
已报名:
报价:638€
07月07-07月15
已报名:
报价:638€
07月11-07月19
已报名:
报价:638€
07月14-07月22
已报名:
报价:638€ 结团
07月16-07月24
已报名:
报价:638€
07月20-07月28
已报名:
报价:638€
07月23-07月31
已报名:
报价:638€
07月25-08月02
已报名:
报价:638€
07月29-08月06
已报名:
报价:638€
08月01-08月09
已报名:
报价:638€
08月03-08月11
已报名:
报价:638€
08月07-08月15
已报名:
报价:638€
08月10-08月18
已报名:
报价:638€
08月12-08月20
已报名:
报价:638€
08月16-08月24
已报名:
报价:638€
08月21-08月29
已报名:
报价:638€
08月25-09月02
已报名:
报价:638€ 结团
08月30-09月07
已报名:
报价:638€

欧洲风情游D线

科隆-法兰克福-因戈斯塔特-慕尼黑-因斯布鲁克-维罗纳-威尼斯-佛罗伦萨-罗马-比萨-因斯布鲁克-新天鹅堡-慕尼黑-萨尔茨堡-维也纳-布达佩斯-布拉迪斯拉发-布拉格-纽伦堡-法兰克福
上下客城市: Nürnberg   Frankfurt   Köln   Frankfurt-n   München-n   Ingolstadt Village  
已有627人出游89人评价
好评率:97%客户评价
05月13-05月22
已报名:
报价:658€ 结团
05月18-05月27
已报名:
报价:668€ 结团
05月27-06月05
已报名:
报价:658€ 结团
06月09-06月18
已报名:
报价:658€
06月18-06月27
已报名:
报价:658€
06月23-07月02
已报名:
报价:658€
07月15-07月24
已报名:
报价:658€
07月18-07月27
已报名:
报价:658€
07月24-08月02
已报名:
报价:658€ 结团
07月29-08月07
已报名:
报价:658€
08月20-08月29
已报名:
报价:658€ 结团
08月25-09月03
已报名:
报价:658€

欧洲风情游E线

巴黎-卢森堡-法兰克福-梅青根-慕尼黑-因斯布鲁克-威尼斯-佛罗伦萨-罗马-比萨-佛罗伦萨-比萨-维罗纳-因斯布鲁克-新天鹅堡-慕尼黑-法兰克福-科隆-阿姆斯特丹-布鲁塞尔-巴黎
上下客城市: Paris  
已有2077人出游147人评价
好评率:97%客户评价
05月03-05月13
已报名:
报价:705€ 结团
05月05-05月15
已报名:
报价:725€ 结团
05月14-05月24
已报名:
报价:705€ 结团
05月16-05月26
已报名:
报价:705€ 结团
05月19-05月29
已报名:
报价:705€ 结团
05月27-06月06
已报名:
报价:705€
05月30-06月09
已报名:
报价:705€ 结团
06月02-06月12
已报名:
报价:705€
06月07-06月17
已报名:
报价:705€
06月10-06月20
已报名:
报价:705€
06月13-06月23
已报名:
报价:705€
06月16-06月26
已报名:
报价:705€
06月18-06月28
已报名:
报价:705€
06月21-07月01
已报名:
报价:705€
06月24-07月04
已报名:
报价:705€
06月27-07月07
已报名:
报价:705€
07月02-07月12
已报名:
报价:705€
07月05-07月15
已报名:
报价:705€
07月08-07月18
已报名:
报价:705€
07月11-07月21
已报名:
报价:705€ 结团
07月16-07月26
已报名:
报价:705€
07月19-07月29
已报名:
报价:705€
07月21-07月31
已报名:
报价:705€
07月22-08月01
已报名:
报价:705€ 结团
07月30-08月09
已报名:
报价:705€
08月01-08月11
已报名:
报价:705€
08月02-08月12
已报名:
报价:705€ 结团
08月04-08月14
已报名:
报价:705€
08月12-08月22
已报名:
报价:705€
08月13-08月23
已报名:
报价:705€ 结团
08月15-08月25
已报名:
报价:705€
08月18-08月28
已报名:
报价:705€
08月23-09月02
已报名:
报价:705€
08月26-09月05
已报名:
报价:705€
08月29-09月08
已报名:
报价:705€

表示该团已经确定发团!您在报名后请立即给我们转帐,并在转帐附言上写上您的订单号。您也可以选择在线支付

——Beijingzhouyou