Beijingzhouyou
电话:010-57182989
传真:010-51095234
邮件:travel.pek@kaiyuan.de
地址:Chaoyang District, Beijing,China

邮轮线总表

日期范围: -
邮轮线 前4个月 02月 03月 04月 05月 后4个月

尾单船票

上下客城市: 欧洲  
已有85人出游1人评价
好评率:100%客户评价
02月04-02月04
已报名:
报价:1000€
02月09-02月09
已报名:
报价:1000€
02月18-02月18
已报名:
报价:1000€
02月24-01月02
已报名:
报价:1000€
03月02-03月02
已报名:
报价:1000€
03月31-03月31
已报名:
报价:1000€
04月29-04月29
已报名:
报价:1000€
05月19-05月19
已报名:
报价:1000€
05月26-05月26
已报名:
报价:1000€
05月27-05月27
已报名:
报价:1000€

MSC神曲号六天五晚地中海畅游

热那亚-奇维塔韦基亚-巴勒莫-卡利亚里-帕尔马-瓦伦西亚
上下客城市: Genua   Valencia  
客户评价
03月31-04月05
已报名:
报价:619€

年底特价MSC传奇号八天七晚

巴塞罗那-马赛-热那亚-奇维塔韦基亚-巴勒莫-瓦莱塔-巴塞罗那
上下客城市: Barcelona  
客户评价
02月23-03月02
已报名:
报价:679€

地中海邮轮抒情号8天7晚希腊线

威尼斯-巴里-米克诺斯-伊拉克利翁-科孚-杜布罗夫尼克-威尼斯
上下客城市: Venedig  
客户评价
05月11-05月18
已报名:
报价:649€
05月18-05月25
已报名:
报价:699€

表示该团已经确定发团!您在报名后请立即给我们转帐,并在转帐附言上写上您的订单号。您也可以选择在线支付

——Beijingzhouyou